מוצרים | טכנולייט

מוצרים

טיגר 1

53516

טיגר 2

53517

סטפ 1

91401

סטפ 2

91402

סטפ 3

91403

בריקס R

91405

בריקס מיני

91407

גוף תאורה שקוע רצפה חוץ הילו R1

הילו R1

91601

גוף תאורה שקוע רצפה חוץ הילו R3

הילו R3

91603

גוף תאורה שקוע רצפה חוץ הילו R9

הילו R9

91605

גוף תאורה שקוע רצפה חוץ פופ R1

פופ R1

91607

גוף תאורה שקוע רצפה חוץ פופ R3

פופ R3

91608

טרייס

91611

טרייס 2

91612

בלוק 1

91617

בלוק 2

91618

הילו R7

91619

הילו R13 ADJ

91620

הילו R18

91621

גוף תאורה שקוע קיר מוגן מים פיזה 1 לד

פיזה 1 לד

9276

גוף תאורה שקוע קיר מוגן מים פיזה 2 לד

פיזה 2 לד

9277

גוף תאורה שקוע קיר מוגן מים פיזה 3 לד

פיזה 3 לד

9278

גוף תאורה שקוע קיר תאורת חוץ יקיר LED

יקיר לד

94303