מוצרים | טכנולייט

מוצרים

אלפא 1

51060

אלפא 2

51061

אלפא 3

51062

בו 2

51064

בו 3

51065

סולאס 1

51066

סולאס 2

51067

סולאס 3

51068

סולאס 4

51069

טנגו P140

51073

ספרה 5

51077

ספרה 8

51078

MUMOON ג'ב P3

51108

בל

51985

טרופז S

51986

טרופז L

51987

לופט S

51988

קולי S

51989

קולי L

51990

פיליפו S

51991

פיליפו L

51992

דימפל

52101

מולד

52102

סטיק P

52103

סקופ 3

52105

סקופ 6

52106

מולטי זן 40 תלוי

55240

קאטיה 65

55242

קומודו 250

55244

קומודו 400

55245

לופ 30

56019

לופ 40

56020

טורו P72

54104

MUMOON גיאומטרי D

51101

MUMOON גיאומטרי C

51102

MUMOON גיאומטרי A

51103

MUMOON גלוב P1

51104

MUMOON גלוב P2

51105

MUMOON אטל P

51109

MUMOON קלאס P

51117

MUMOON קולוס P

51118

טורו P54

54103

סלים 1

56427

גוף תאורה צמוד תקרה קרונה 65

קרונה לד 65

68065L

גוף תאורה צמוד תקרה קרונה 95

קרונה לד 95

68095L

גוף תאורה צמוד תקרה קרונה 125

קרונה לד 125

68125L

גוף תאורה מנורת תלייה 51023

51023

51023

ווינדו 4

51218

גוף תאורה מנורת תלייה 51937

51937

51937

גוף תאורה תליה 51960

51960

51960

51970

51970

51971

51971

51973

51973

51974

51974

51975

51975

51976

51976

קורלס P5

51984

פלקס 80

54110

קרסט

54117

פלוטו 1

55004

פלוטו 3

55005

פלוטו 6

55006

בלינק 1

55009

בלינק 3

55010

בלאסט 3

55012

אורביט 1

55018

זברה P

56412

פליימי S

56413

פליימי L

56414

קראון S

56415

קראון L

56416

טמפו 8

56422

טמפו 12

56423

דוט 60

56424

דוט 90

56425

גוף תאורה מנורת תלייה 56917

56917

56917

56944

56944

סרה 1

57101

סרה 4

57104

סרה 6

57106

רקס 3

57113

רקס 8

57118

ספייס S8

57129

גוף תאורה תליה 63002

63002

63002